Contributieregelement

Contributie- en toegangsregels 

Contributieregels

 • Vanaf 18 jaar stopt je -18 lidmaatschap á €5,- en gaat het lidmaatschap over in +18 worden van de Oranjevereniging. De peildatum is 26 April. Het lidmaatschap kost dan € 10,00 per persoon per jaar.
 • De lidmaatschapsgelden worden jaarlijks geïnd in februari/maart via automatische incasso.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en uiterlijk tot 1 januari van elk boekjaar.

Wat krijg je voor je contributie?

 • Gratis entree tot de feesttent.
 • Ledenvoordeel bij evenementen
 • Een goed gevoel omdat je ons hiermee financieel ondersteund zodat we in de toekomst leuke evenementen kunnen blijven organiseren.

Toegangsregels niet leden

 • Niet leden kunnen op de feestavonden toegang krijgen tot de feesttent door de vastgestelde entree kosten van € 15,00 op koningsnacht. Voor de avond geldt het principe vol = vol.

Toegangscontrole en verstrekking alcoholhoudende dranken

 • Ledenpassen van leden vanaf 1 jaar worden altijd op naam gesteld.
 • Toegang tot de feesttent wordt allen verleend op vertoon van de leden-/toegangspas en of geldig entree(bewijs)
 • De bezoeker wordt voorzien van een polsbandje (tot en met 17 jaar andere kleur i.v.m. controle op verstrekken en/of nuttigen van alcoholhoudende drank).
 • Neem altijd uw leden-/toegangspas mee om toegang tot de feesttent te verkrijgen!
 • Neem altijd uw legitimatiebewijs mee, daar kan naar worden gevraagd bij controle.

Lid worden van de Oranjevereniging of doorgeven van wijzigingen?

Alle wijzigingen (naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedata kinderen) kunt u doorgeven aan onze ledenadministratie, via Leden gegevens wijzigen

 

Winnaars Kleurwedstrijd 2022

De winnaars van de kleurwedstrijd zijn bekend! Gefeliciteerd!

Er wordt z.s.m. met de (ouders) van onderstaande winnaars contact opgenomen!

Categorie 0-5 jaar:

Julinde Simens \ Jibbe Landman \ Amy Wessels 

Categorie 6-8 jaar:

 Lynn Looman \ Arthur Yertushen \Levi Jansen

 

 

Categorie 9-12 jaar:

Iris Montizaan \ Mila Jansen

Gefeliciteerd!

Er wordt z.s.m. met de (ouders) van bovenstaande winnaars contact opgenomen! 

 

 

Herauten “Horsthoekruiters”  kondigen het feest aan!

De ‘Horsthoekruiters’ zijn al jarenlang onze vaste leveranciers van herauten.

Zij kondigen het feest aan met veel enthousiasme en overtuiging. Voor het gemeentehuis wordt tegen 9.00 uur ‘den volke het dagprogram kond gedaan’. Vervolgens maken ze een ronde door het dorp om het programma op verschillende plaatsen voor te lezen. Zoals gebruikelijk worden de verschillende zorginstellingen hierbij niet vergeten.

De ruiters, menners en andere begeleiders van de stoet moeten deze vrije dag voor ons extra vroeg hun bed uit om hun paard(-en) te wassen, te poetsen en in te vlechten om zo mooi mogelijk voor de dag te komen. Geef daarom allen blijk van waardering als de herauten bij u in de straat het feest aankondigen en kom even naar buiten.

 

08.30 uur vertrek vanaf stal Marskamp.
Wezeweg
Eperweg
Dorpsstaat
09.00 Ontvangst bij gemeentehuis
Zwolseweg
Soerelseweg
Emmalaan
Irenelaan
Wilhelminalaan
Roggeweg
Molenkampweg
Korenbloemweg
Klaverweg
Rhijnsburglaan
Haverkamp
De Sa
Durst Britlaan
Weidebocht
Brinkhoven
Brinklaan
Dorpsstraat
Brandstraat
jasmijnstraat 
Langeslag        ( “)
lijsterbeslaan  (“)
Korteslag  (“)
lijsterbeslaan (“)
Bonenburgerlaan
Acacialaan
Godefriduslaan
Acacialaan
langeslag
professor Jonkerlaan
de Wan
de Sikkel
de wendhorst 
Wezeweg
einde bij stal Marskamp

Winnaars woordzoeker 2021

We hebben veel goede en zelfs creatief versierde inzendingen mogen ontvangen! Fijn dat we wat puzzelplezier bij u thuis hebben kunnen brengen!

De oplossing van de woordzoeker was: “KONINGSDAG GEEFT SAAMHORIGHEID

De winnaars van woordzoeker 2021 zijn:

 • Sarah van den Heuvel
 • G. Haas
 • J.v. Huffelen
 • Nika Tsabaur
 • Suzy Wilson

Jullie ontvangen zsm bericht en ontvangen een Warenhuis Heerde Giftcard

Winnaars Kleurwedstrijd 2021

De commissie heeft ons laten weten een behoorlijke kluif te hebben gehad met het selecteren van de mooiste kleurplaten.
Iedereen heeft goed zijn of haar best gedaan en soms zelfs heel creatief geweest met allerlei versiersels er bij, de complimenten bij deze!
De prijzen zijn gevallen op onderstaande kleurplaten:

 • Categorie 0-5 jaar:
  • Alane Grootkarzijn \ Bram Parren \ Niek Slob
 • Categorie 6-8 jaar:
  • Charlotte Montizaan \ Julia ? \ Nine Roke
 • Categorie 9-12 jaar:
  • Elin Stijf \ Lize Roke \ Pepijn Remmers

Gefeliciteerd! Er wordt z.s.m. met de (ouders) van bovenstaande winnaars contact opgenomen! Zij mogen de prijs binnenkort in ontvangst nemen!

post

Privacyverklaring Oranjevereniging Heerde

Algemeen
OranjeVereniging Heerde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oranjeverenigingheerde.nl
Wezeweg 14a
8181PP Heerde
info@oranjeverenigingheerde.nl

G.Roke (secretaris) is de Functionaris Gegevensbescherming van Oranjevereniging Heerde. Hij is te bereiken via secretaris@oranjeverenigingheerde.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
OranjeVereniging Heerde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
OranjeVereniging Heerde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@oranjeverenigingheerde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OranjeVereniging Heerde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
OranjeVereniging Heerde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OranjeVereniging Heerde tussen zit. OranjeVereniging Heerde gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Domeinregistratie https online XSS Systeem verstrekt door Dutch Card Printing (DCP). We werken via een HTTPS (secured) online verbinding. Voor nadere info omtrent het privacybeleid en de privacyverklaring van DCP verwijzen wij jou naar https://www.dcp.nl/avg/
 • Een samenvatting daarvan lees je in de bijlage.
 • Verwerking en database ledenadministratie OranjeVereniging Heerde vanwege geautomatiseerde afhandeling van jouw betaling ten gevolge van de contributie-inning wat toegang verleent tot onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OranjeVereniging Heerde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Ledenbestand/administratie.
  Gedurende de periode van je lidmaatschap bewaren we de hiervoor aangegeven persoonsgegevens. Dit doen we voor de registratie van je gegevens in onze ledenadministratie t.b.v. digitale verwerking op je ledenpas. Dat hebben we nodig om je toegangspas te kunnen activeren zodat je geldige toegang hebt tot de feesttent en of andere activiteiten die door ons worden georganiseerd.
  De informatie op de ledenpas lezen we bij de toegang tot de feesttent digitaal uit om een verantwoorde toegangscontrole en uitgifte op alcoholische dranken te kunnen waarborgen.
  Tevens gebruiken we dit als telling van het aantal personen die toegang is verleend tot de feesttent i.v.m. veiligheidsvoorschriften.
  Zodra jij je lidmaatschap opzegt worden je persoonsgegevens verwijderd uit de ledenadministratie en wordt je toegangspas gedeactiveerd.
  Deze bescheiden bewaren we tot na het eerste feest na opzegging voor controle en/of misstanden uit te kunnen sluiten.
 • Incassobestand.
  Een keer per jaar wordt vanuit het ledenbestand een incassobestand aangemaakt. Dat bestand bevat je benodigde persoonsgegevens om je jaarlijks verschuldigde contributie te kunnen innen via een automatische incasso. Voor die automatische incasso heb je toestemming gegeven. Het incassobestand wordt na genereren verstuurd naar de bank en door ons niet bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
OranjeVereniging Heerde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OranjeVereniging Heerde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OranjeVereniging Heerde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OranjeVereniging Heerde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@oranjeverenigingheerde.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . OranjeVereniging Heerde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OranjeVereniging Heerde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@oranjeverenigingheerde.nl