Leden Passen

Sinds 2023 is het mogelijk om gebruik te maken van de digitale pas. Naast de oude pas is dit een optie om u als lid te legitimeren. Nieuwe leden ontvangen geen fysieke pas meer.

Deze (Digitale)pas geldt als uw toegangsbewijs voor het tentfeest, maar ook de fysieke pas is nog steeds geldig voor meerdere jaren

De (Digitale)pas is op naam gesteld. Doordat uw QR gescand wordt kunnen onze portiers een aantal gegevens over uw lidmaatschap inzien, zoals uw geboortedatum en betalingsstatus van de contributie. Ook wordt het aantal bezoekers dat in de tent is bijgehouden.

Elke leden-/toegangspas geeft éénmalig per avond toegang tot de feesttent en wordt daarna geblokkeerd. U krijgt een polsbandje waarmee u de tent in en uit kunt.

  • De (digitale)ledenpas is PERSOONSGEBONDEN
    De ledenpas is een MEERJAREN PAS
    U dient de pas dus te BEWAREN, ook na het feest!!!

Bij de ingang van de tent wordt streng gecontroleerd op geldige leden-/toegangspassen die omgewisseld worden voor polsbandjes die wel of geen recht geven op het nuttigen van alcoholhoudende drank. Vergeet dus niet uw leden-/toegangspas(sen) mee te nemen of de digitale pas te activeren online(via mobiel te tonen). NEEM UW LEGITIMATIE MEE!!!