Gegevens wijzigen

Zijn je gegevens niet meer up-to-date?

Onlangs zijn we gestart met het gebruik van een nieuw ledenadministratiesysteem, waarmee we zijn overgegaan op digitale ledenpassen. Als lid kun je nu je eigen gegevens in ons systeem bekijken én bijwerken, via: https://leden.oranjeverenigingheerde.nl/ 

Ben je lid en heb maar heb je geen e-mail van ons ontvangen over deze wijziging? Stuur dan je lidnummer en e-mailadres naar ledenadministratie@oranjeverenigingheerde.nl