Gegevens wijzigen

Zijn je gegevens niet meer up-to-date? Vul hieronder de juiste gegevens (graag alles invullen ter controle) in en wij zullen deze bijwerken in ons ledensysteem.

Pasnummer*
E-mailadres*
Geboortedatum*
?
dd/mm/yyyy
Geslacht*
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Voorletter*
Straat + huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon
Te naam stelling*
IBAN bankrekening*
?
Bijv. NL48RABO0326157894
Opmerkingen
?
Let op! Ben je jonger dan 18 dan mag je geen machtiging afgeven, vraag hiervoor toestemming aan je ouder/verzorger.