post

Privacyverklaring Oranjevereniging Heerde

Algemeen
OranjeVereniging Heerde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oranjeverenigingheerde.nl
Wezeweg 14a
8181PP Heerde
info@oranjeverenigingheerde.nl

G.Roke (secretaris) is de Functionaris Gegevensbescherming van Oranjevereniging Heerde. Hij is te bereiken via secretaris@oranjeverenigingheerde.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
OranjeVereniging Heerde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
OranjeVereniging Heerde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@oranjeverenigingheerde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OranjeVereniging Heerde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
OranjeVereniging Heerde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OranjeVereniging Heerde tussen zit. OranjeVereniging Heerde gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Domeinregistratie https online XSS Systeem verstrekt door Dutch Card Printing (DCP). We werken via een HTTPS (secured) online verbinding. Voor nadere info omtrent het privacybeleid en de privacyverklaring van DCP verwijzen wij jou naar https://www.dcp.nl/avg/
 • Een samenvatting daarvan lees je in de bijlage.
 • Verwerking en database ledenadministratie OranjeVereniging Heerde vanwege geautomatiseerde afhandeling van jouw betaling ten gevolge van de contributie-inning wat toegang verleent tot onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OranjeVereniging Heerde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Ledenbestand/administratie.
  Gedurende de periode van je lidmaatschap bewaren we de hiervoor aangegeven persoonsgegevens. Dit doen we voor de registratie van je gegevens in onze ledenadministratie t.b.v. digitale verwerking op je ledenpas. Dat hebben we nodig om je toegangspas te kunnen activeren zodat je geldige toegang hebt tot de feesttent en of andere activiteiten die door ons worden georganiseerd.
  De informatie op de ledenpas lezen we bij de toegang tot de feesttent digitaal uit om een verantwoorde toegangscontrole en uitgifte op alcoholische dranken te kunnen waarborgen.
  Tevens gebruiken we dit als telling van het aantal personen die toegang is verleend tot de feesttent i.v.m. veiligheidsvoorschriften.
  Zodra jij je lidmaatschap opzegt worden je persoonsgegevens verwijderd uit de ledenadministratie en wordt je toegangspas gedeactiveerd.
  Deze bescheiden bewaren we tot na het eerste feest na opzegging voor controle en/of misstanden uit te kunnen sluiten.
 • Incassobestand.
  Een keer per jaar wordt vanuit het ledenbestand een incassobestand aangemaakt. Dat bestand bevat je benodigde persoonsgegevens om je jaarlijks verschuldigde contributie te kunnen innen via een automatische incasso. Voor die automatische incasso heb je toestemming gegeven. Het incassobestand wordt na genereren verstuurd naar de bank en door ons niet bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
OranjeVereniging Heerde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OranjeVereniging Heerde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OranjeVereniging Heerde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OranjeVereniging Heerde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@oranjeverenigingheerde.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . OranjeVereniging Heerde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OranjeVereniging Heerde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@oranjeverenigingheerde.nl

 

post

Lampionoptocht

Op zaterdag 27 april 2019 zal vanaf 21:00 uur (aanvang 20:30) de lampionoptocht ditmaal starten vanaf de van Meursweide.

Bent u lid van een buurt en of vereniging of u doet los mee met een (vrienden/buurt)groep, u kunt natuurlijk deelnemen met een eigen georganiseerde kar!

Elke kar dient zich voor deelname op te geven bij de organisatie, dit vanwege verzekerings- en overige organisatorische redenen.

Vraag naar de voorwaarden via: optocht@oranjeverenigingheerde.nl  of kom naar de informatieavond in ‘t Dorpshuis op woensdag 06-03-2019 om 20:00 uur.

BV Langeslag 2018

Route 2019

De lampionoptocht Aanvang/opstellen vanaf 20:30, Start 21.00 uur

#  van Meurslaan op
#  kruising Kanaalstraat rechtdoor li/re (VKR)
#  Vicarilaan (RD)
#  Bonenburgerlaan (LA)
#  Lijsterbeslaan (RA)
# einde weg (RA)
#  jasmijnstraat (LA)
#  Eindeweg (RA)
#  vanaf dit punt Muziek, opstellen Jasmijnstraat Rechter kant.
#  Brandstraat op
#  eind kruising Eperweg (2x VKR) v/d Put, vk af Epe (RA)
#  1e weg rechtsaf
#  1e rechtsaf Centrum rechtdoor eindeweg kruising (2x VKR) Vera lingerie en Marktstraat.
#  rechtdoor Zwolseweg op.
#  1e (LA) Julianalaan.
#  1e rechtsaf Emmalaan.
#  einde (LA) Wilhelminalaan op.
#  rotonde 3e (RA)
#  Stationsstraat op.
#  rechtdoor het Centum in.
#  Bonenburgerlaan (RA)
#  oprijden naar Vicarielaan (LA)
#  oprijden naar van Meurslaan kruising (VKR)
#  van Meursweide (VKR) vangt u op.

Opgeven?

Vul onderstaand formulier in om je op te geven!

Wanneer er vragen zijn kunnen deze gesteld worden door het contactformulier in te vullen of contact op te nemen via: optocht@oranjeverenigingheerde.nl

Buurt\Club\Vereniging
Email
(Mobiele)Telefoonnummer
Naam bestuurder van trekkend voertuig
Geboorte datum
(Mobiel)Telefoonnummer bestuurder
Emailadres bestuurder
Voertuig merk & Type
Kenteken/Chassisnummer
post

Koningsloop

Op zaterdagavond 20 april 2019 organiseert de Oranjevereniging Heerde samen met JGetFit voor de 3e keer De Koningsloop. Een mooie loop door Heerde. Deze loop is geschikt voor allerlei typen hardlopers: een beginnende loper en ook voor de sportieve jeugd zijn er mooie afstanden. Verder zal de meer getrainde loper graag een mooie toptijd op de klok willen zetten.

Dit jaar hebben we gekozen om een extra categorie toe te voegen aan deze prachtige loop, namelijk de 1 km! Deze is bedoeld voor jongens en meisjes t/m 12 jaar.

 

Datum: Zaterdag 20 april 2019

 

Starttijd : 

 • 600 m 18.30          leeftijd jeugd t/m 8
 • 1 km 18.45             leeftijd jeugd t/m 12
 • 5 km 19.00
 • 10 km 19.10

 

Parcours

 • 600 m rondje Raadshuis Heerde.
 • 1 km rondje van Meurspark Heerde.
 • 5 km één grote prachtige ronde omgeving Heerde. Het is een prachtig parcours met verschillende ondergronden. Bos, gras, zand en asfalt. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mooie run. De laatste 2 kilometer daal je iets af en ren je op asfalt. Dus wil je een snelle 5 of snelle 10 lopen: doe mee!
 • De 10 km zijn 2 rondes van 5 km.

Alle afstanden worden goed aangegeven met borden, lint en parcourswachten.

 

Startnummer:Deze kan je ophalen bij de inschrijftent op het plein aan de Dorpsstraat te Heerde.

 

Voorinschrijven:t/m 18 april https://inschrijven.nl/form/2019042050614-nl
Na-inschrijven:Op de dag zelf van 18.00 uur tot een half uur voor de start.

 

Inschrijfkosten:voorinschrijving

 • 5 & 10 km € 7.50
 • 600 m & 1 km €3.50
na-inschrijving

 • 5 & 10 km € 8,50
 • 600 m & 1 km €4,00

Korting

Schrijf jij je in voor 15 februari 2018 ontvang je korting.

 • 5 & 10 km €2.50 korting
 • 600 m & 1 km €1.50 korting

Eenmaal ingeschreven is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk

Ipico-chipWe maken gebruik van de Ipico-chip.  De chip bevestig je met de tierib (die je bij je startnummer krijgt) aan je schoen. Overtuig jezelf er van dat je de chip goed vast hebt zitten aan je schoen. Geen chip = geen tijd.

 

Startplaats:Dorpsstraat te Heerde

 

Prijzen:  Prijzen op alle afstanden voor de eerste 3 mannen en vrouwen, jongens en meisjes.

 

Parkeren:Parkeren is mogelijk bij het Groene Hart, Marktstraat te Heerde. Deelnemers uit Heerde en omgeving graag zoveel mogelijk op de fiets.

Er is geen douchegelegenheid wel kleedruimte.

 

Deelname:Is op eigen risico.

 

Informatie:Tamara@jgetfit.nl